Reason web logo
Portfolio BlogContact
Reason web logo

Privacy verklaring

1. Privacy

Jouw privacy is voor Reason Digital Empowerment van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de dienst reasonwebdevelopment.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Reason Digital Empowerment.

1.1 Contactformulier en Nieuwsbrief

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Je kunt je inschrijven op onze nieuwsbrief. Deze inschrijving kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via jouw account kun je dit ook doorgeven.

Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief via de website wordt jouw e-mailadres toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

1.2 Jouw account

Om gebruik te maken van bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. We vragen je om informatie over jezelf te geven en een gebruikersnaam te kiezen. Daarmee maken wij een account waarop je kunt inloggen met je gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.

De informatie die wij nodig hebben zijn je naw-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft.

Wij bewaren deze informatie zodat je jouw gegevens niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je gemakkelijk kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer jij dat wilt.

1.3 Andere partijen

Wij geven jouw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de dienst of als de wet ons verplicht. Een voorbeeld: bij een vermoeden van fraude delen wij informatie om aangifte te doen bij de politie.

1.4 Reclame

Wij willen jou graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Je kunt dit aangeven als je wordt gebeld. Via jouw account kun je dit ook doorgeven.

1.5 Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie, zoals social media partners. Via social media buttons op onze website verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.


2. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login token-
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem-
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Robert van den Bout of Mark Graatsma en is bereikbaar per e-mail op algemeen@reason.nl en per telefoon 070 82 00 348 voor al je vragen en verzoeken.


4. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


5. Inzage en wijzigen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
 • Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Indien je vragen hebt over de gegevens of je gebruik wilt maken van een van de bovenstaande rechten kun je contact opnemen via algemeen@reason.nl.


6. Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit

Dit recht houdt in dat een betrokkene de gegevens van een verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen verkrijgen in gestructureerde, gangbare en leesbare vorm en het recht heeft deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Een betrokkene heeft recht op overdraagbaarheid voor zover het gaat om door hem zelf verstrekte gegevens.


7. Klacht indienen

Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.


8. Contactgegevens

Reason Digital Empowerment B.V.
Koninginnegracht 14-D
2514 AA Den Haag
070-8200348

Info@reasonwebdevelopment.nl

Wat wij doen
Reason is jouw website- en applicatiepartner. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden doeltreffende en gebruiksvriendelijke websites, platformen en applicaties.
© Reason Digital Empowerment B.V. Alle rechten voorbehouden.
chevron-down